De Veldmuis

Veldmuizen

Veldmuizen komen voor in heel Nederland maar zijn voornamelijk te vinden in gebieden met weide- en grasland. De veldmuis is te herkennen aan zijn bruin tot grijsbruin gekleurde rug en hebben volwassen en lengte van 9,5 – 12cm. Als een veldmuis geboren wordt is hij kaal en blind. Kenmerkend in hun korte staart van slechts 3-5 cm.

Voortplanting en ontwikkeling van de Veldmuis

Net als bij de huismuis is de draagtijd 3 weken en bedraagt de nestgrootte gemiddeld 5 à 6 jongen.
Doordat de veldmuis gemiddeld 5 tot 6 worpen per jaar heeft groeit de populatie enorm snel. De nieuwe jongen zijn 25 dagen na de geboorte al geslachtsrijp waardoor de aantallen binnen korte periode hoog oplopen.

VELDMUIS

Leefwijze, schade en wering van de veldmuis

Veldmuizen zijn vooral te vinden op ongeveer 15-30 cm onder de grond in weilanden en wegbermen. Ze leven het liefst in kort niet te vochtig gras. Hierdoor behoren weilanden, velden en boomgaarden tot de favoriete vestigingsplaatsen. De veldmuis voed zich door het eten van jonge planten en knaagt veel aan boomschors. Het vernielen van de grasmat is wellicht de grootste overlast. Doordat de veldmuis het liefst op 15-30 cm onder de grond zit graaft hij tunnels in de grasmat waarvan de openingen open blijven staan. Door gras en begroeiing kort te houden en slootkanten schoon te houden is het gebied minder aantrekkelijk voor de veldmuis. Omdat veldmuizen een beschermd diersoort is mogen deze niet worden bestreden en is preventief weren de enige optie.

Wat wilt u bestrijden?